ถ้าคุณอยากทำงานแบบมืออาชีพ ต้องทำ 6 อย่างนี้

ทุกองค์กรล้วนต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถในการทำงานทั้งสิ้น การที่จะเป็นพนักงานมือโปรและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรให้โดดเด่นทั้งเรื่องงานและความสัมพันธ์กับการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้มีทั้งเรื่องการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากจนเราเองก็ตามแทบไม่ทัน พนักงานทุกคนจึงจำเป็นต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะความสุขของพนักงานส่วนใหญ่คือการได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การได้เลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น นี่คือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับลักษณะเด่นๆ ของมือโปรมีอะไรบ้างนั้น เรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ 

 1. ไม่หยุดที่จะเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับคนที่รักการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ใหม่ทั้งที่เป็นภาคทฤษฎีหรือปฏิบัติ เช่น การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถช่วยลดเวลาการทำงานให้เราได้ การเรียนรู้ภาษาใหม่ที่เราไม่เคยรู้จัก เพื่อติดต่อสื่อสารได้ในระดับเบื้องต้น หรือแม้แต่เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพราะในแต่ละวันเราสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายเรื่องราวจากสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต คนเราไม่จำเป็นต้องเก่งแค่เพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น คนเก่งวาดรูป แต่สามารถนำเสนองานตัวเองได้ แบ่งเวลาเรียนรู้เรื่องการตลาด สามารถทำให้เกิดยอดขายถล่มทลายภายในหนึ่งสัปดาห์ สิ่งนี้ช่วยให้เรากลายเป็นเป็นมือโปรและเป็นคนสำคัญในองค์กรขึ้นมาทันที ผลลัพธ์ดีๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ก็จะตามมาในอีกไม่ช้า

 1. ตรงต่อเวลา และจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม

การตรงต่อเวลาเป็นการแสดงถึงความมีวินัยในตัวเอง และแสดงถึงความใส่ใจในเรื่องของความรู้สึก สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้รับบริการ ถ้าเราเป็นคนที่ตรงต่อเวลาและจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้เราวางแผนชีวิตได้ดีขึ้น อาจจะเริ่มต้นด้วยการจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องทำ แยกงานให้ชัดเจนว่าชิ้นไหนควรทำก่อน งานชิ้นไหนรอได้ หรือแม้แต่เรื่องง่ายๆ เช่น การจัดการกับเอกสารให้เป็นระเบียบทั้งที่เป็นไฟล์และเป็นกระดาษ จะช่วยประหยัดเวลาและค้นหาเอกสารได้ง่าย เราก็จะมีเวลาสำหรับการตรวจทานงานทุกครั้งก่อนที่จะส่งอีกด้วย อีกทั้งยังมีเวลาเหลือไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อีกมากมาย ถ้าอยากจะเป็นมือโปร ควรตรงต่อเวลาและจัดสรรเวลาเพื่อให้มีงานที่สำเร็จส่งตรงเวลาด้วยนะคะ

 1. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาการสื่อสารในองค์กรเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งการสื่อสารนอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ยังมีเรื่องของทัศนคติ การทำความเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดอยู่ภายใต้ข้อมูลที่จะสื่อสารเหล่านั้น เรื่องเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ที่กำลังสื่อสารกัน แล้วทำอย่างไรให้เราเป็นมือโปรในเรื่องการสื่อสารได้อย่างง่าย ลำดับแรกเราจะต้องฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องของการสื่อสาร มองว่าการสื่อสารไม่ใช่เรื่องที่ยากเลย โดยเริ่มสื่อสารจากการใช้ข้อมูลอย่างง่ายๆ ก่อน เมื่อทำได้แล้วก็ลองหาข้อมูลที่ยากขึ้น หรือเป็นข้อมูลที่มีความขัดแย้ง เมื่อเราสื่อสารได้โดยไม่เกิดข้อขัดแย้งหรือสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ เราก็สามารถเป็นมือโปรในด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วค่ะ ที่สำคัญก็ช่วยลดปัญหาการสื่อสารในองค์กร และเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนให้สามารถเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะ

 1. เป้าหมายที่ชัดเจน ในการทำงานแต่ละวัน

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน และพยายามทำให้สำเร็จในทุกๆ วัน โดยการเขียนเรื่องที่จะต้องทำเป็นลำดับแรกตั้งแต่ตื่นนอน อาจจะดูยากสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้น แต่ถ้าทำไปจนชิน เราจะรู้สึกเองว่ามันง่ายขึ้น เพราะความเคยชินมันถูกเปลี่ยน และจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติไปในที่สุด ซึ่งเราอาจจะเขียนเป้าหมายในแต่ละวันไว้ดังนี้

 • ลุกมาเขียนเป้าหมายของงาน
 • ลำดับความสำคัญของงานที่จะต้องทำ
 • ทำตามเป้าหมายที่เขียนไว้ด้วยความมุ่งมั่น
 • ทบทวนว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง ได้ครบตามเป้าหมายหรือไม่
 • อะไรที่ทำไม่สำเร็จก็เขียนไว้เพื่อหาวิธีแก้ไข หรือเริ่มต้นทำใหม่ในวันรุ่งขึ้น

ตั้งเป้าหมายให้เหมาะกับเรา และมีชีวิตที่ “ใช่”​ ในแบบของเรากันนะคะ ถ้าทำได้ตามเป้าหมายในทุกวัน รับรองได้ว่าความเป็นมือโปรจะอยู่ไม่ห่างไกลจากเราอย่างแน่นอนค่ะ

 1. ทำงานเต็มศักยภาพ

เมื่อได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้า ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่หรืองานอื่นๆ เราจะต้องวางแผนการทำงาน และลงมือทำงานนั้นอย่างสุดความสามารถ เต็มที่เต็มใจ ซื่อตรงกับงานให้มากที่สุด และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยทำความเข้าใจในงานและความพร้อมของเพื่อนร่วมงาน เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้เรื่องการทำงานเป็นทีมต่อไปได้ คนที่มีศักยภาพในการทำงานนั้นจะพยายามไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เสียเวลากลับมาแก้งาน เนื่องจากผลงานจะเป็นภาพสะท้อนถึงความเป็นมือโปร ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขจากผลงาน องค์กรนั้นก็สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ในอนาคต

 1. แบ่งปันความรู้สู่ผู้อื่น

เมื่อเราทำงานอย่างเต็มศักยภาพแล้ว เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรให้ได้มากที่สุด เราควรนำสิ่งที่ดีๆ ที่ได้มาจากการเรียนรู้หรือความรู้ความสามารถของตัวเองบอกต่อในสิ่งที่เรียนรู้มา หรือสอนงานที่เราถนัดที่สุดให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ดีของมือโปรที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต เมื่อทุกคนได้ฝึกเรียนรู้และถ่ายทอดกันเอง ทุกคนก็จะทำงานเป็น ถึงแม้ว่าจะขาดใครสักคนในองค์กรไป ก็ยังมีคนทำงานแทนกันหรือรับผิดชอบแทนกันได้ องค์กรก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

6 ข้อข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวอย่างในการทำงานแบบมือโปร ยังมีตัวอย่างอื่นอีกมากมายที่เราสามารถค้นหาเพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ สำหรับคนที่อยากมีความก้าวหน้าในการทำงาน ควรเริ่มปรับปรุงข้อบกพร่องของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรก แล้วค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนเมื่อมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานแล้ว ผลงานก็ออกมาในทิศทางที่ดีขึ้น ลองเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตั้งแต่วันนี้ แล้วเราจะค้นพบว่าชีวิตในการทำงานและการพัฒนาตัวเองจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การที่เราได้เปลี่ยนตัวเองไปเป็นคนใหม่ที่เก่งขึ้นในทุกด้านนี่สิคือความสำเร็จที่แท้จริง แล้ววันนั้นเราจะสามารถพูดดังๆ ว่า “ฉันสามารถทำได้” อย่าลืมติดตามเรื่องราวดีๆ และสาระน่ารู้แบบนี้ได้ในฉบับถัดไปนะคะ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s