7 เหตุผล ทำไมควรใช้ E-learning ในองค์กร

การให้ความรู้และฝึกฝนพนักงานเป็นสิ่งที่แต่ละองค์กรให้ความสำคัญ เพราะพนักงานเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคง ซึ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นนั้น ทำให้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมเริ่มถูกแทนที่ด้วยการเรียนการสอนแบบใหม่ด้วยระบบออนไลน์หรือที่เรียกว่า E-learning และเริ่มเป็นที่นิยมแพร่หลายในองค์กรไทยและต่างประเทศ เพราะอะไรแต่ละองค์กรถึงเลือกใช้วิธีนี้ และทำไมเราถึงควรเริ่มใช้บ้าง นี่คือ 10 เหตุผลที่จะทำให้เราต้องคล้อยตาม

  1. E-learning ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เนื่องจาก E-learning นั้นเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา ไม่กินเวลาในส่วนของการทำงานไปทั้งวันหรือครั้งละหลายวัน ทำให้พนักงานสามารถเลือกจัดสรรที่จะเรียนรู้ตามความสะดวกและเหมาะสมของตนเองได้ เช่น เรียนรู้ในช่วงที่งานไม่ยุ่งมาก เรียนรู้ที่บ้านหลังจากเลิกงาน เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักระหว่างเรียนเพื่อทำงานเร่งด่วน หรือหากอยากกลับมาอ่านข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถทำได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

  1. E-learning ช่วยทำให้พนักงานลาออกน้อยลง

จากหลายงานวิจัยแสดงให้เห็นว่า การที่องค์กรให้ความสำคัญกับการศึกษาของพนักงาน ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตลอดเวลาผ่าน E-learning ทำให้พนักงานรับรู้ได้ถึงความใส่ใจและรู้สึกได้พัฒนาตนเองเสมอ ส่งผลให้เปอร์เซ็นที่พนักงานจะลาออกนั้นลดลง

  1. E-learning ช่วยทำให้การเรียนรู้ของพนักงานดีขึ้น

แต่ละคนก็มีความแตกต่างของความสามารถและจังหวะในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป ซึ่ง E-learnign ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ในสภาวะและจังหวะที่เหมาะสมกับตัวเองได้ บางคนอาจชอบเรียนครั้งละหลายบท บางคนชอบครั้งละบท บางคนชอบเรียนในสถานที่เงียบ บางคนชอบเรียนในร้านกาแฟ ซึ่งเมื่อเราสามารถควบคุมปัจจัยการเรียนรู้ให้เป็นไปในแบบที่เราต้องการได้ เราจึงไม่ต้องกดดันหรือกังวลไปกับผลลัพธ์ที่อาจออกมาไม่ดี ส่งผลให้เราผ่อนคลายและเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

  1. E-learning ช่วยทำให้การเรียนสนุกและมีสีสัน

ด้วยลูกเล่นต่าง ๆ ที่มักมีมากับระบบ หรือที่เรียกกันว่า Gamification ซึ่งก็คือการทำให้การเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนเหมือนการเล่นเกม ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และเพิ่มความสนุกท้าทายให้กับพนักงาน ชวนให้เกิดการเรียนรู้ต่อไปเรื่อย ๆ โดยกลไกที่แฝงมา เช่น ได้รับคะแนน 5 คะแนนเมื่อดูวิดีโอแต่ละตัวจบ ได้รับคะแนน 3 คะแนนเมื่อช่วยตอบคำถามที่เพื่อนพนักงานโพสต์ไว้ และเมื่อสะสมครบ 50 คะแนนจะได้เลื่อนขั้นเป็น Expert และสามารถนำคะแนนไปแลกเป็นของรางวัลได้ เป็นต้น ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะช่วยให้การเรียนแบบเดิมนั้นน่าสนใจมากขึ้น

  1. E-learning ช่วยสร้างมาตรฐานการเรียนที่เท่ากัน

การเรียนการสอนด้วยวิธีแบบเดิม อาจมีความคลาดเคลื่อนของเนื้อหา เนื่องจากการถ่ายทอดของวิทยากรในแต่ละครั้งอาจแตกต่างกันไป แต่ E-learning นั้นทำให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เหมือนกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาก็สามารถอัพเดตไปในระบบได้เลยทีเดียว เป็นการจัดการเนื้อหาให้มีมาตรฐานที่เท่ากัน

  1. E-learning ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

ลองนึกภาพการประเมินผลการเรียนรู้ของพนักงานจากการทำแบบทดสอบในแบบเดิม หากมีพนักงานเยอะ และจำนวนหลายวิชา ย่อมถือเป็นงานใหญ่ที่ใช้เวลาในการรวบรวม แต่หากเราใช้เทคโนโลยีอย่าง E-learning เข้ามาช่วยจัดการ ทุกอย่างจะถูกระบบคอมพิวเตอร์ช่วยจัดเก็บ คิดคำนวณ และประเมินผล ง่ายต่อการเห็นภาพสำหรับผู้บริหารว่าขณะนี้พนักงานของบริษัทมีความรู้เพียงพอแล้วหรือยัง หรือยังต้องเน้นเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานในด้านไหนอีก เป็นต้น

  1. E-learning ช่วยประหยัดงบประมาณ

จากการเรียนแบบเดิมที่ต้องใช้งบประมาณไปกับการเตรียมการต่าง ๆ ตั้งแต่วิทยากร ห้องประชุม เอกสาร ของว่าง เครื่องดื่ม และค่าเดินทาง เป็นต้น แต่เมื่อเราปรับมาเป็นการเรียนแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนจากที่ไหนเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยดังกล่าว ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้ตามที่กล่าวข้างต้นไปได้เยอะเลยทีเดียว

จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า E-learning สามารถช่วยพัฒนาพนักงานและองค์กรไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบเดิมที่เคยทำมา องค์กรไหนที่อยากขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้เร็ว ก็อย่าลืมสร้างรากฐานทางการเรียนรู้ที่ดีให้กับพนักงาน เพราะแน่นอนว่าเมื่อเราลงทุนกับการศึกษา ผลกำไรที่เกิดขึ้นย่อมเพิ่มพูนในแง่ประสิทธิภาพของการทำงานและส่งผลต่อรายได้ของบริษัทในที่สุด

คราวหน้าเราจะมีบทความสาระน่ารู้อ่านเข้าใจง่ายอะไรมาให้ติดตามกันอีก ห้ามพลาดนะคะ

 

Source: http://learnkit.com/2015/07/02/5-reasons-why-elearning-is-beneficial-for-organizations/

https://www.learndash.com/10-benefits-of-using-elearning/

https://www.getbridge.com/lc/articles/benefits-of-e-learning

http://elearningbrothers.com/7-awesome-benefits-of-corporate-elearning/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s